VTV7 truyền hình giáo dục quốc gia trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam. Kênh VTV7 là kết quả của sự hợp tác giữa Trung tâm sản xuất các chương trình giáo dục của VTV với Bộ giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Tiến bộ AIC, cùng các đối tác là Đài Truyền hình EBS (Hàn Quốc), NHK (Nhật Bản). Để giúp các bạn học sinh học tốt hơn thông qua các chương trình hướng dẫn học và giải bài tập của các giáo viên giỏi tại Hà Nội.