VTV8 kênh văn hóa trung bộ hầu hết là dành người Miền Trung - Tây Nguyên. VTV8 được tổng hợp từ 3 kênh VTV huế , VTV phú yên và VTV đà nẵng hợp thành kênh VTV8 . VTV8 nằm trong hệ thống 9 kênh quảng bá của Đài Truyền hình Việt Nam, chính thức phát sóng từ 00:00, ngày 1/1/2016 theo quy hoạch báo chí quốc gia đã được thông qua.